Skip links

Chính sách bảo hành

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THANH BÌNH AN

Địa chỉ trụ sở: Khóm 4, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Điện thoại: 02943 614 567 – 02943 822 567 – 02946 513 499

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.

Explore
Trượt